Co to są uprawnienia SEP i gdzie można je zdobyć?

Skrót SEP oznacza Stowarzyszenie elektryków Polskich. Uprawnienia SEP służą przede wszystkim pracownikom z szeroko pojętej branży energetycznej, ale też przydadzą się w przemyśle czy w branży budowalnej. Dzieląc je według konkretnych kwalifikacji zawodowych, wyróżnia się uprawnienia SEPowskie elektryczne, energetyczne i gazowe. Zdobycie takich umiejętności jest bardzo pomocne w przypadku chęci rozwijania kariery zawodowej i pogłębiania swoich specjalizacji. Czym są właściwie uprawnienia SEP i co trzeba zrobić, by je zdobyć?

Rodzaje uprawnień SEPowskich

Uprawnienia SEPowskie mogą pozwolić na pełnienie:

  • dozoru nad instalacjami, sieciami i urządzeniami elektrycznymi i gazowymi (oznaczone literą D),
  • eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i gazowych (oznaczone literą E).

Decydując się na szkolenia SEPowskie, można wybrać trzy kategorie uprawnień. Pierwszą z nich są uprawnienia elektryczne G1 – bardzo przydatne w przemyśle energetycznym czy też w branży budowalnej. Są skierowane do osób pracujących na co dzień z instalacjami, sieciami czy urządzeniami elektrycznymi. Nauczają więc przede wszystkim bezpiecznej i efektywnej pracy wszędzie tam, gdzie występuje prąd. Takie szkolenia elektryczne uczą między innymi pracy z:

  • urządzeniami wytwarzającymi prąd i podłączonymi do państwowej sieci elektroenergetycznej, o każdej wysokości napięcia,
  • instalacjami, sieciami i urządzeniami elektrycznymi o napięciu powyżej 1kV,
  • elektrycznymi sieciami trakcyjnymi,
  • urządzeniami ratowniczymi,
  • urządzeniami przeznaczenia wojskowego,
  • elektrycznym oświetleniem miejskim.

Kolejna kategoria uprawnień SEPowskich, to uprawnienia energetyczne G2, przeznaczone dla osób mających w pracy styczność z sieciami czy urządzeniami ciepłowniczymi lub związanymi z klimatyzacją i wentylacją. Dzięki kursom energetycznym można zdobyć między innymi umiejętność pracy z rożnego rodzaju urządzeniami o mocy większej, niż 50 kW, jak: turbiny parowe i wodne, sieci i instalacje cieplne, pompy, kotły, wentylatory, piece przemysłowe i inne.

Z kolei szkolenia SEPowskie G3 – nadające uprawnienia gazowe – są skierowane do osób zajmujących się nadzorem bądź eksploatacją instalacji, sieci i urządzeń gazowych. To pozwala zdobyć umiejętność pracy między innymi z sieciami gazowymi rozdzielczymi (jak stacje gazowe) i sieciami gazowymi przesyłowymi (jak gazociągi czy tłocznie gazu). Można też nauczyć się obsługi aparatur kontrolno-parowych, turbin gazowych, generatorów gazu, mieszalni czy urządzeń do przetwarzania, uzdatniania i przeróbki gazu.

Kto może zdobyć uprawnienia SEP?

SEPowskie uprawnienia elektryczne, energetyczne lub gazowe może uzyskać osoba pełnoletnia, posiadająca przynajmniej podstawowe wykształcenie. Kursy są dostępne zarówno dla osób indywidualnych, jak i pracowników konkretnych firm z różnych branż. Przykładowo szkolenia elektryczne G1 są wystarczające do wykonywania różnych czynności wiążących się z obsługą, konserwacją, a nawet montażem urządzeń elektrycznych.

Uprawnienia SEP cieszą się dużą popularnością wśród wielu osób czynnych zawodowo w branży energetycznej czy budowlanej – również tych młodych, dopiero rozpoczynających swoją drogę zawodową. Brak takich uprawnień z kolei może być poważną przeszkodą w rozwijaniu kariery, ponieważ sieci czy urządzenia energetyczne są obecne niemal na każdym kroku. Warto jednocześnie pamiętać, że uzyskane świadectwa kwalifikacyjne będą ważne jedynie przez pięć lat.

Jak zdobyć uprawnienia SEPowskie?

Szkolenia SEPowskie są przeprowadzane stacjonarnie lub online, zależnie od oferty wybranej firmy. Natomiast znalezienie rzetelnej i wiarygodnej firmy oferującej tego typu usługi powinno być pierwszym krokiem do uzyskania stosownych uprawnień. Dlatego dobrym pomysłem będzie zapisanie się na kursy, jakie oferuje GRUPA SILESIA Sp. z o.o. Jest to profesjonalny ośrodek szkoleniowy, działający na obszarze całego kraju.

GRUPA SILESIA Sp. z o.o. posiada też własne komisje kwalifikacyjne, które powołał Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Komisje te mogą zatem egzaminować kursantów pragnących zdobyć uprawnienia energetyczne z grup G1, G2 i G3. Ośrodek pracuje godnie z obowiązującymi przepisami prawa, a szkolenia SEPowskie prowadzą specjaliści z bogatym doświadczeniem. Kursy SEP są wieńczone egzaminem przeprowadzanym przed komisją, a test składa się z części zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

Dodaj komentarz