Nowa rzeczywistość w zarządzaniu operacjami produkcyjnymi

Celem każdego biznesu powinny być korzyści, które są wynikiem prosperującej produkcji. Niegdyś linie produkcyjne nie były zautomatyzowane w takim stopniu i w większości opierały się wyłącznie o pracę ludzkich rąk. Obecnie mamy do czynienia z zawansowanymi technologiami, które nieustannie dbają o unowocześnianie procesu produkcyjnego na każdym jego etapie.

Większe zyski przy niższym nakładzie pracy

Czy możliwe jest uzyskanie znacznie wyższych wyników finansowych przy utrzymaniu dotychczasowego nakładu pracy lub przy jego zmniejszeniu, a tym samym utrzymanie i poprawę jakości? Oczywiście! Kluczem do sukcesu jest lepsze zarządzanie operacjami przemysłowymi, a także statystyczne sterowanie jakością (SPC). Warto zainteresować się tym tematem już teraz, zwłaszcza, że jeszcze wiele firm polega na mniej wydajnych metodach.

Niestety dane analizowane ręcznie bywają niespójne i nieadekwatne, a co za tym idzie nieefektywne. Naturalna kolej wymiany pracowników poprzez przejście doświadczonej kadry na emeryturę bądź jakiekolwiek rotacje powodują, że proces zamiast się rozwijać, cofa się. Trzeba włożyć wiele starań, aby utrzymać go na stałym poziomie.

Inaczej jest w przypadku wdrożenia oprogramowania MES http://operatorsystems.pl/operator/czym-jest-operator, które wspiera Manufacturing Operations Management (MOM). Dzięki wykorzystaniu funkcji, ogromnej siły przerobowej danych produkcyjnych i statystycznych oraz możliwości stałego czuwania nad całym cyklem produkcyjnym, od przygotowania, poprzez jakość procesów, do finalnego produktu, jesteśmy stanie wprowadzić w przedsiębiorstwie porządek, a następnie w znacznym stopniu zwiększyć dynamikę procesu produkcyjnego. Osiągnięcie pełnego potencjału jest tutaj kluczowe, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. MOM pozwala sprawdzić nie tylko jaka jest maksymalna wydajność konkretnej maszyny, ale także pozwala wypunktować, które procedury w zakładzie, do których stosowano się z przyzwyczajenia, są już przestarzała bądź zbyt sztywne i tym samym blokują potencjał przedsiębiorstwa. W efekcie zwiększamy skuteczność zakładu, udział przedsiębiorstwa w rynku, kształtujemy interakcje pomiędzy procedurami i zasobami ludzkimi, mając na uwadze ciągłe udoskonalanie procesów i zarządzanie operacjami.

Dodaj komentarz