Narkomania — jak się od niej uwolnić?

Narkomania to złożone uzależnienie, od którego niełatwo się uwolnić. Samodzielna próba odejścia od nałogu często okazuje się nieskuteczna, więc warto zwrócić się o pomoc do ośrodka leczenia uzależnień. Dlaczego to takie trudne? Co warto wiedzieć o narkomanii?

Czym jest narkomania?

Narkomania jest chorobą, która ma podłoże w uzależnieniu od środków odurzających zawartych w narkotykach. Mania ta nie pozostaje na tym samym poziomie, a skutecznie postępuje, wyniszczając organizm człowieka. Niestety, jeżeli raz popadnie się w ten nałóg, do końca życia nie da się pozbyć jego skutków w zupełności. Profesjonalne leczenie pozwala jednak w pewnym stopniu ograniczyć problemy z tym związane. Umożliwia także ponowne nauczenie się funkcjonowania w społeczeństwie przy jednoczesnym zaakceptowaniu obecnego stanu. Lokalizacje leczenia uzależnień mają w swoich zespołach wielu specjalistów, którzy dzięki doświadczeniu i wiedzy kompleksowo pomogą w trudnym okresie wychodzenia z nałogu.

Czemu dochodzi do uzależnienia od narkotyków?

Przyczyn narkomanii może być wiele. Dotyczy to wielu uzależnień, gdyż nie ma jednego czynnika, który decyduje czy dana osoba podanie w nałóg, czy też nie. W młodym wieku często wpływ na to ma presja rówieśników czy starszych kolegów. Towarzyszy temu również lęk przed odrzuceniem czy chęć zaimponowania otoczeniu. W przypadku młodzieży, ale także dorosłych wystawionych na ciągły stres uzależnienie również okazuje się mieć duże prawdopodobieństwo wystąpienia, ponieważ wydają się pozwalać na tymczasową ucieczkę od problemów. W niektórych przypadkach na podatność tą mają wpływ uwarunkowania genetyczne oraz choroby psychiczne. Niestety przebieg leczenia narkomanii w wielu przypadkach ze względu na jego przyczyny okazuje się niezwykle trudny zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny.

Fazy narkomanii

Uzależnienie od narkotyków jest chorobą postępującą, więc uchwycenie momentu powstania nałogu jest niezwykle trudne. Dopiero w późniejszych stanach jest to coraz bardziej zauważalne. Aby lepiej identyfikować stany, w jakich znajduje się chory, wyróżniono cztery fazy narkomanii:

  • faza inicjacyjna;
  • faza eksperymentalna;
  • faza używania i nadużywania;
  • faza uzależnienia.

Czasami przygoda z odurzającymi substancjami kończy się na pierwszej lub drugiej fazie, gdy jeszcze sami możemy podjąć świadomą decyzję o dalszych ich zażywaniu. Jednak wiele przypadków przeistacza się w wyniszczający organizm nałóg, który doprowadza niekiedy nawet do śmierci.

Leczenie narkomanii w ośrodku

Leczenie narkomanii powinno odbywać się w specjalnym ośrodku leczenia uzależnień, gdzie pacjent otrzyma odpowiednią pomoc. Jednocześnie nie będzie on stanowić niebezpieczeństwa dla siebie i dla otoczenia. Niestety taka ochrona jest niezbędna ze względu na skutki detoksu, który stanowi pierwszą barierę do przejścia, aby oczyścić organizm. Ponadto chory otrzyma pomoc psychologiczną oraz możliwość kształcenia w kierunku ponownego bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dodaj komentarz